กล้วยไม้สกุลแมงปอ
กล้วยไม้สกุลแมลงปอ (Arachnis) มีอีกชื่อว่า กล้วยไม้แมงป่อง (Scorpion Orchid) เนื่องจากรูปทรงดอกคล้ายแมลงป่อง (ในขณะที่ไทยดูคล้ายแมลงปอ) เติบโตได้ดีในพื้นที่อากาศอบอุ่นมีความชุ่มชื้น แสงแดดส่องถึง เพาะเลี้ยงง่าย เป็นกล้วยไม้รากอากาศที่เติบโตบนต้นไม้ชนิดอื่น กล้วยไม้ลูกผสมของกล้วยไม้สกุลแมลงปอเกิดขึ้นในปี ค.ศ. 1936 โดยจอห์น เลย์คอค (John Laycock) นักกฎหมายชาวสิงคโปร์ผู้เพาะเลี้ยงกล้วยไม้เป็นงานอดิเรก โดยเขาได้ผสมพันธุ์กล้วยไม้พันธุ์อะแรคนิส ฮุคเคอเรียนา (Arachnis Hookeriana) กับอะแรคนิส ฟลอสแอริส (Arachnis flos-aeris) ในสวนพฤกษศาสตร์แห่งชาติของสิงคโปร์ ต่อมากล้วยไม้ที่ได้รับการผสมพันธุ์นี้มีชื่อว่า อะแรคนิส แมกกี โออิ (Arachnis Maggie Oei) ปัจจุบันนิยมปลูกเป็นไม้ตัดดอก
arachnis_1